Skälsbäck Skolmuseum

Funktion           namn                              tel.nr.                 mobil                     e-postadress

Ordförande      Conny Lindgren            0481-73021    070-6006823        perlin75@gmail.com

Kassör              Per Lindgren                                        070-6173073        perlin75@gmail.com

Ledamot          Kicki Svensson                                     070-3054590        kicki.usvensson@gmail.com

Ledamot          Birger Frööjd                 0481-73005    073-5026848         bfroodj@gmail.com

Ledamot          Jeanette Lindvall                                  076-1893073         jeanettejohansson700@gmail.com                               

 

Guidning i skolmuseet, ring Conny Lindgren 0481-73021

Beställning av fika till grupper ring 0481-73021

 

 

Föreningens bankgiro: 481-0958

Föreningens Swishnummer 123 535 06 57.

Föreningens organisationsnummer: 832800-3440